CV

VOILA

BRANDS:

MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET / MILJØSTYRELSEN / VISITDENMARK / DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING / DELOITTE / SCLEROSEFORENINGEN / ROSINANTE & CO / ACLASS / BELTONE / DANMARKS RADIO / UNDERVISNINGSMINISTERIET / SANDOZ / KØBENHAVNS UNIVERSITET / 3MOBIL / ABBOTT / ARLA / BERENDSEN / FOOTLOCKER / IBM / LIBRATONE / NOVARTIS / POLITIKENS FORLAG / MERCEDES-BENZ / NEW BALANCE / NOVARTIS / SJÆLSØ GRUPPEN / SKANDIA / TV2 RADIO / SPEJDERSPORT / DNP DENMARK / PHERRING / GN / ROCHE / FORSEA / TRANSPORT UDDANNELSEN /  STIBO SYSTEMS / ØRSTED / FDM TRAVEL

EDUCATION:

2003 – 2006: MASTER OF ARTS / FILM SCIENCE, UNIVERSITY OF COPENHAGEN

2000 – 2003: BACHELOR OF ARTS / FILM AND MEDIA STUDIES.

1999 – 2000: EUROPEAN FILM COLLEGE

CAREER / EMPLOYMENT:

2011 – 2020: FREELANCE DIRECTOR, PHOTOGRAPHER AND EDITOR

2004 – 2011: DIKTATOR FILM (CO-FOUNDER). PRODUCER, DIRECTOR, PHOTOGRAPHER AND EDITOR

2000 – 2004: FREELANCE. PHOTOGRAPHER, DIRECTOR AND EDITOR